Om oss

Vi på Landskaparna-Maisemoitsijat erbjuder trädgårds- och grönyteplanering samt anläggning och trädgårdsskötsel åt privatpersoner, bostadsrättsföreningar, företag, organisationer och kommuner. Vi tillhandahåller även tjänster inom byggnadsvård och arkitektur.

Vi utgår från Oravais och vårt huvudsakliga verksamhetsområde sträcker sig från Vasa i söder till Karleby i norr, men tack vare samarbete med lokala entreprenörer kan vi också åta oss uppdrag i övriga delar av landet. Med hjälp av våra samarbetspartners skapar vi helhetslösningar för alla typer av utomhusmiljöer.

Företaget ägs och drivs av Jari von Wendt, trädgårdsmästare och hortonom med inriktning på landskapsplanering (YH). Jari har en bakgrund som företagare inom byggnadsbranschen och har även studerat byggnadsvård och arkitektur. Tillsammans med universitetsstudier inom biologi, botanik, ekologi, miljövård och pedagogik ger detta en bred kunskaps- och erfarenhetsbas. Denna grund utgör förutsättningarna för att nå våra mål.

Vår vision är att skapa platser och miljöer där kundens behov möter kreativitet och kvalitet. Genom att ta hänsyn till befintlig arkitektur, nutidens behov och framtidens krav utformar vi en miljö som är väl förankrad, både på platsen och i tiden.

Vi är medlem i Maisemasuunnittelijat ry och Svenska byggnadsvårdsföreningen. Vi har ansvarsförsäkring och är förskottsuppbördsregistrerade, så att du som kund kan känna dig trygg då du anlitar oss.

MAS logo logotyp-byggnadsvardsforeningen