Trädgårdsskötsel

Vi erbjuder trädgårdsskötsel t.ex. i form av

  • plantering
  • ogräsrensning
  • skötsel av rabatter
  • krattning
  • häckklippning
  • beskärning av träd och buskar
  • skötsel av gräsmatta, gräsklippning
  • vårstädning, höststädning
  • bortkörning av trädgårdsavfall

 

P8114318

Vi kan också upprätta skötselavtal för regelbunden skötsel av din trädgård enligt dina behov. Kom ihåg att våra trädgårdsskötseltjänster berättigar till hushållsavdrag.

Kontakta oss gärna för att diskutera närmare.