Beskärning

P8114357Träd och buskar går att beskära på många olika sätt beroende på vad man vill uppnå. Unga träd behöver uppbyggnadsbeskärning, gamla träd behöver föryngras och täta trädkronor behöver gallras. Felaktig beskärning leder ofta till svårläkta sår, sjukdomsangrepp och röta. En korrekt utförd beskärning ger vackrare, friskare och mer hållbara träd.

Vi erbjuder beskärning av fruktträd, mindre prydnadsträd, buskar och rosor på ett för växten optimalt och skonsamt sätt. Val av tidpunkt görs utifrån det enskilda trädets eller buskens förutsättningar, vanligen under sensommar – höst eller under vårvintern. Kontakta oss gärna för att diskutera vad som gäller för just dina växter.